Hvorfor Etiopia

Etiopia er velkjent for sin kaffe. Men utover det er det få produkter på det norske markedet som umiddelbart forbindes med Etiopia. 

Men landet har også en omfattende skinnproduksjon, og mye av dette eksporteres før det er videreforedlet til ferdige produkter. Etiopia har også lange håndverkstradisjoner innen tekstil, og et stort antall dyktige håndverkere som viderefører tradisjonelle håndverksteknikker. I tillegg har de god tilgang på lokalt produserte råvarer som bomull og silke.

Samtidig som det er er rikt land på ressurser og arbeidskraft, og med en raskt voksende økonomi, har Etiopia sine utfordringer med blant annet høy arbeidsledighet.

Ved å samarbeide med etiopiske håndverkere, designere og produsenter ønsker indezi å gjøre flere etiopiskproduserte produkter kjent og tilgjengelig på det norske markedet. På den måten ønsker vi samtidig å bidra til å opprettholde og forhåpentligvis skape nye, viktige arbeidsplasser i Etiopia. 

Våre leverandører er mindre, etiopiske selskaper, og alle våre produkter er håndverksbaserte. Ved å importere ferdige produkter, sørger vi for at størsteparten av verdiskapingen skjer i Etiopia.

Følg oss på:

lagt til handlevogn