Entoto Beth Artisan

Entoto Beth Artisan er en etiopisk bedrift grunnlagt av Bethlehem Berhane. Bakgrunnen for etableringen var et ønske om å skape arbeidsplasser for kvinner som faller utenfor arbeidsmarkedet, og gi dem muligheten til opplæring, fast jobb, stabil inntekt og tilgang til helsetjenester.

Mange av de som jobber i selskapet lever med HIV/Aids og noen har tidligere livnært seg gjennom prostitusjon. Berhanes visjon er ikke bare å sørge for at utsatte grupper og deres familier får en stabil hverdag, men at kvinnene som jobber i bedriften i sin tur kan bidra til å skape muligheter for andre og dermed skape ringvirkninger i det etiopiske samfunnet. 

Bærekraftig forretningsdrift ligger til grunn, og selskapet har kunder over store deler av verden. Produktene er laget for hånd. De små "heishi"-perlene som brukes til smykkene er håndlaget av resirkulerte materialer, heriblant messing fra patronhylser som bøndene finner ute på markene.

Entoto Beth Artisan er Fair Trade-sertifisert. 

Se våre smykker fra Entoto Beth Artisan her

lagt til handlevogn